Pěstování, sklizeň a zpracování chmele

Chmel pěstujeme na 50 hektarech, z nichž tvoří 40 ha odrůda Žatecký červeňák, 7 ha Sládek a 3 ha Premiant. Každý rok investujeme do modernizace strojů pro přípravu chmelnic, sklízecích technologíí a v neposlední řadě také inovujeme proces sušení chmele. Většinu chmelnic jsme již vybavili podzemní kapkovou závlahou, abychom zajistili stabilnější výnosy, obsah hořkých látek a dalších živin.  Na následujících videích je vidět průřez prácemi ve chmelu během celého roku.

Tradice

Kvalita

Spolehlivost

Pěstování chmele

Oprava chmelnic

příprava svazků chmelového drátku

zpracování půdy chmelnice před řezem

řez chmele

zavěšování drátků na chmelnici

Zapichování drátků na chmelnici

chemické ošetření chmele proti broukům

zavádění chmele

kultivace a přiorávka

odlistění chmele

příprava a chemické ošetření

sklizeň chmele - česání, sušení, balení

chemická desikace

Stříhání průžin

kultivace a setí zeleného hnojení

založení nové chmelnice

výstavba nové chmelnice

Tradice

Kvalita

Spolehlivost

Let
1
Plodin
1
Členů rodiny
1